• Jan Bruun Andersen

    Är det verkligen olovligen i Sverige att använda en grannes trådlösa nätverk? Eller är det bara något du tror och tycker?

  • http://www.facebook.com/johannes.tyve Johannes Tyve

    Olovlingen = Utan att ha fått lov. Allmänt språkbruk inte i juridisk mening.

  • Marra74

    Tack Johannes hade inte kunnat beskriva det bättre ;)